Рељеф

У погледу рељефа општина обухвата две основне рељефне целине јужну подгорину Фрушке горе и фрушкогорску лесну зараван. Територија општине Ириг простире се од највиших врхова, била Фрушке горе до јужне границе ове планине, па и јужније преко фрушкогорске лесне заравни. У пределу Фрушке горе налазе се северни предели или чак комплетни хатари иришке општине, једино два хатара не припадају планинском делу Фрушке горе, и то Шатринци и Добродол. Ово указује на чињеницу да највећи део општинске територије Ирига припада фрушкогорској области.

Северну границу општинске територије окружују следећи врхови: Црвени чот 538 m, затим Исин чот 522 m, Дуги чот 477 m, Змајевац 457 m, Орловац 468 m, Краљева столица 495 m, Иришки венац 451 m.

Фрушка гора има сочиваст облик. Она је асиметрична планина која се стрмо пружа ка Дунаву, на северу, а на југу према сремској лесној заравни. Дуга је 78 km, са највишим врхом Црвеним чотом (538 m) и највећом ширином од 15 km на линији Сремска Каменица – Ириг.

Иако ниска, смештена у равници, Фрушка гора је доминатна планина у овом делу Панонске низије, што је чини специфичном орографском целином. Са аспекта туризма, веома су значајне њене рељефне карактеристике, као и њене геолошке особине, које утичу на све друге њене природне одлике: хидролошке, педолошке, биљни покривач.

Лесна зараван је друга основна геоморфолошка целина на простору иришке општине. Ова зараван опкољава Фрушку гору готово са свих страна

Специфичне рељефне карактеристике Фрушке горе и лесне заравни, у Панонској низији, део су њене туристичке индивидуалности и специфичан туристички ресурс.