О нама

Туристичка организација општине Ириг основана је 1996. године у Иригу.

Седиште Туристичке организације општине Ириг је у Врднику, Милице Стојадиновић бб.

Туристички инфо центар налази се у Врднику, у улици Карађорђева бб.

У циљу валоризације, очувања и заштите туристичких вредности, Туристичка организација обавља следеће делатности:         

 • промоција туризма општине Ириг;
 • доношење годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
 • обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Ириг;
 • прикупљање и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Ириг, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
 • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
 • организовање туристичко-информативних центара;
 • посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
 • унапређење општих услова за прихват и боравак туриста;
 • организовање манифестација од интереса за унапређење туризма на територији Општине;
 • усклађивање активности и сарадња са туристичким организацијама у земљи и са Туристичком организацијом Србије, и предузимање мера за укључење Општине у регионалне и националне пројекте и програме развоја и промоције      туризма;
 • и сви други послови везани за реализацију програма и планова рада Туристичке организације и послови у области туризма у складу са Законом о туризму и интересима Општине.

Програм рада Туристичке организације општине Ириг произилази из реалне потребе за развојем, унапређењем и подизањем туристичке понуде на виши, квалитетнији ниво, а све у циљу стварања јединственог туристичког производа који би био конкурентан на турстичком тржишту и самим тим привукао што већи број посетилаца како домаћи тако и иностраних.

Посебан акценат је стављен на уређење Бање Врдник и враћање традиције иришког винарста, јер понуда бање и прича о вину несумљиво предствљају главни покретач развоја туризма општине Ириг.


ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ИРИГ

Карађорђева бб,
22408 Врдник

Телефон:
+381 (0)22 465-633 (Инфо центар)  Радно време:

Летње радно време (05.06.-31.10.)
РАДНИМ ДАНИМА: 07:00–19:00 ЧАСОВА
СУБОТА: 08:00–13:00 ЧАСОВА

Зимско радно време (01.11. – 04.06.)
РАДНИМ ДАНИМА: 07:00-15:00 ЧАСОВА

е-пошта:
tur.orgirig@mts.rs

Директор:
Драган Драгичевић

Директор:
Драган Драгичевић