Хидрографија

Хидрографску слику општине чине бројни извори, бунари, потоци и три вештачка акумулациона језера.

За туризам је најзначајнији термоминерални извор који се на територији општине јављају у Врднику.

Извор у Врднику је откривен у окну старог рудника каменог угља који је радио од 1804. до 1968. године након чега је из истог почела експлоатација воде. Вода је термоминералног карактера са температуром од 32,5oC.

Захваљујући постојању термалне воде и њене дугогодишње примене у терапијске сврхе као и очуваног природног окружења, Врдник је проглашен бањско-климатским лечилиштем. Ова вода се успешно примењује код лечења следећих болести: екстраартикуларни реуматизам, фиброзити, миозити, паникулити, дегенеративни реуматизам, артрозе, спондилозе, хронични инфламаторни реуматизам, хронични еволутивни полиартрит, бехтеревљева болест.

Поред термоминералних вода и извора на подручју општине Ириг треба поменути и постојање површинских вода. Од свих фрушкогорских општина ова општина има највише водотокова. На територији општине Ириг првенствено ради наводњавања околних пољопривредних површина и регулисања ерозија изграђене су вештачке хидроакумулације које осим примарне функције пружају могућност развоја купалишног туризма и спортског риболова.

Језера на територији општине Ириг су:

Језеро Добродол

Једно од најлепших сремских језера. Изузетан мир и лепота природе пружиће Вам додатно уживање. Површина језера је 45 ха, а дубина око 6 м. Изузетно здрава вода овог језера са обиљем хране чини да језеро обилује крупним примерцима шарана, амура и смуђа. Бабушка и бела риба увек се успешно лове.. Језеро је порибљено са 30 000 шарана "дивљака".Риболов се врши само са обале.

прочитај више

Језеро Шатринци

Језеро је богато смуђем, бабушком, амуром, шараном и белом рибом. Позната дестинација за спортски риболов. Обале су понегде неприступачне. Језеро се налази на потоку Међаш неколико километара јужније од Крушедола, а непосредно изнад села Шатринци.
Језеро је велико и окружено предивним зеленим појасом и најчешће се лети користи као купалиште и излетиште. На плажи на располагању су тушеви, терени за одбојку на песку, стони тенис, мали кафе бар, место за камповање, роштиљ...Риболов се врши само са обале.

прочитај више

Језеро Борковац

Изузетно богато језеро где можете ловити сома, смуђа, шарана, амура и бабушку. У језеро су пуштена два трофејна примерка смуђа од 1,7 м дужине. Језеро је 42 hа површине и маx. дубина му је око 5 м. На обали језера имате лепо уређену плажу са кафићем где можете провести пријатне тренутке одмора. У језеру је стално присутно око 30 000 шарана.Риболов се врши само са обале.

прочитај више