Ириг данас

Општина Ириг је једна од општина у Републици Србији. се налази у Срему, Војводини, на јужним обронцима Фрушке Горе и спада у Сремски округ. Општина Ириг се састоји од 12 насеља. Општина Ириг, као најмања општина у Војводини, смештена је на обронцима Фрушке Горе и на главном путу магистралног правца Нови Сад - Шабац (М-21), у близини градова Новог Сада и Руме, 70 км северозападно од Београда. Простире се на површини од 226 км2 на којој живи око 12.000 становника различитих националности у 12 насељених места. Општина Ириг заузима 25% Националног парка "Фрушка Гора", а њено централно место Ириг налази се на највећој надморској висини од свих општинских центара у Војводини.

Ај Фрушка Горо ала си нам дивнa, ај у теби је живети милина.

Привреда

Привреда у општини Ириг је веома разноврсна са претежно присутном пољопривредом са око 1400 регистрованих газдинстава на целој територији.  На развој пољопривреде утицали су природни фактори попут повољне структуре земљишних површина и за воћарство и виноградарство значајан повољан географски положај. Поред пољопривреде присутне су и друге делатности: индустрија, трговина, грађевинарство, угоститељство, а последњих година све већи значај се придаје туризму.

Водеће гране у развоју индустријске производње су прехрамбена индустрија, метална и индустрија грађевинских материјала. Развој прехрамбене индустрије заснива се на преради воћа и грожђа, производњи сточне хране и комуналној кланици. Метална индустрија сконцентрисана је углавном у Врднику где послују предузећа за  производњу опреме, прибора и машина, сечење материјала воденим млазом и др. Индустрија грађевинског материјала и њен развој засновани су на постојећем сировинском потенцијалу, пре свега глини, на бази које је подигнута циглана у Иригу, која је у приватном власништву.

Оно што се истиче као најзначајније за развој општине и што се показује као најпрофитабилније у односу на остале привредне гране, јесте туризам.

Повољан географски положај општине Ириг, добро повезане саобраћајнице, осам фрушкогорских манастира, мноштво споменика културе, богата флора и фауна, здрава храна и квалитетна вода, традиција виноградарства и винарства, релативно добра изграђеност и опремљеност простора, три вештачка језера уз богат животињски свет и дуга традиција лова, термална вода, пријатан сеоски амбијент чине да овај крај, с правом  може да постане једна од најзначајнијих туристичких дестинација Србије. Захваљујући овим потенцијалима општина Ириг има одличне услове за развој многих видова туризма што доприноси потпунијој туристичкој понуди и разноврснијем боравку посетилаца.

Култура

Библиотека основана 1828. године у Иригу није у потпуности одговарала потребама Иризана, њихов интерес је био другацији. Као трговци, радознао и комуникативан свет, висе им је одговарала цитаоница, претплацена на новине из којих це они свакодневно бити обавеставани ста се у близој или даљој околини и уопсте у свету десава. Родољубиви Срби у Иригу, по угледу на Матицу српску, основали су зато 1841. године цитаоницу. Циљ оснивања цитаонице био је да се, поред књига на страним језицима, купује свака српска књига или новина које се појаве, нароцито Сербске народне новине, Сербски народни лист и књиге које издаје Матица српска, да би се помогла српска књизевност. Цитаоницу у Иригу основао је круседолски архимандрит Димитрије Крестиц уз помоц младих Срба из Ирига. Оснивацку скупстина цитаонице иризани одрзанвају 23. децембра (по старом календару) 1841. године. Успеније Пресвете Богородице (Велика Госпојина) - градска слава Ирига Време између Велике и Мале Госпојине зове се Међудневице. Тада жене беру међудневичке траве: кичицу, крљу (рицинус), хајдучку траву (месечину), папричицу или бобицу, угаслицу, коњски босиљак, цвет од липе, зрео род од корова, дрена, шипка, оскоруше, шљиве и трна, други род од јабуке (које ујесен цветају) и малу зелену лубеницу. Овим травама лече се разне болести. Такође се остављају и међудневичка јаја од живине као најбоља за употребу и расад.

Туризам

Северни део иришке општине обухвата Национални парк Фрушка гора који својим природним и антропогеним вредностима представља најпривлачније туристичко подручје у Војводини. Чист ваздух, квалитетна вода за пиће, лековито биље, богати виногради и воћњаци, здрава храна само су део понуде. На Фрушкој гори се налази 17 православних манастира, насталих у распону од 15 до 16. века, те је са правом називају северном „Светом гором“. На територији општине Ириг налази се осам манастира. Они представљају право богатство општине  Ириг и свакако су значајни у туристичкој понуди овог краја.

Општина Ириг има специфичне локалитете као што је бања Врдник позната по својој термалној и лековитој води, лечењу разних реуматских обољења, спортских повреда, али и по својим рекреативно-забавним садржајима. Она је у последњих неколико година веома привлачна туристичка дестинација. Смештај у Бањи Врдник се дели на хотелски и приватни смештај (апартмани, виле, куће, собе за издавање). Бања Врдник располаже са смештајним капацитетима од преко 900 лежаја, од којих се половина налази у хотелима (хотел „Термал“ са преко 300 лежаја и хотел „Premier Aqua“ са преко 100 лежаја) а друга половина у домаћој радиности. Карактеристика смештајних капацитета Бање Врдник је та што пружа услуге смештаја за свачији џеп, односно од оног скромнијег, основног, до луксузних варијанти које могу задовољити жеље сваког туристе.

У понуди је и велики број угоститељских објеката са разноврсном понудом и богатом сремском кухињом, као и многобројна излетишта, као што су Иришки венац и Змајевац, језера Међеш, Добродол и Борковац, изванредна ловишта, само се неке од могућности за развој најразличитијих форми туризма.

Иришки регион је некада био надалеко  чувен по свом виногорју и врхунским винима, али је болест винове лозе филоксера потпуно уништила иришко виногорје. Међутим у последње време поново се сади винова лоза, све је више нових засада и произвођача квалитетних вина, која се могу пробати у многобројним подрумима приватних произвођача и у три познате винарије: винарији „Ковачевић“,винарији „Мачков подрум“ и винарији „Деурић“.

Значај  туристички производ општине Ириг представљају туристичко-привредне и културне манифестације које су на овом простору бројне. Манифестације које се одржавају у иришкој општини везане су за културу и пољопривредне производе са ових простора. Оне представљају спону између прошлости и садашњости и свакако много доприносе афирмацији овог краја.

Спорт

Спортски савез општине Ириг основан је 16. јануара 1985. године (првобитно СОФК општине Ириг). Спортски савез општине Ириг својим програмским садржајима, спортским, рекреативним, едукативним и трим активностима обухвата, интересно окупља и организује грађане свих узрастних категорија. У функцији спортског савеза, као приоритетан програмски задатак, су школовање, стручно усавршавање и едукација кадрова спортске културе и одржавање, адаптација, изградња и опремање објеката спортске културе. Концепција развоја и унапређење спортске културе Ириг темељи се на постојећем идејном концепту (Пројекција - Стратегија развоја спортске културе на територији општине Ириг), у сагласности са просторно-материјалним претпоставкама развоја ове области.