Из Новог Сада – саобраћа приградски аутобус – линија број 86.

 ТРАСА ЛИНИЈЕ 86.

Међумесна аутобуска станица Нови Сад - Булевар ослобођења - Сремска Каменица – Иришки венац раскрсница „Змајевац“ - Етно комплекс „Врдничка кула“ - Врдник (Железничка станица)

Врдник (Железничка станица) – Етно комплекс „Врдничка кула“ – раскрсница „Змајевац“ - Иришки венац - Сремска Каменица - Булевар ослобођења - Међумесна аутобуска станица Нови Сад.

 

Из Београд – саобраћа аутобуска линија превозника Мастербус.