Геолошко-палеонтолошко налазиште Седимента


sedimenta.jpg


У склопу манастирског комплекса Гргетег налази се геолошко-палеонтолошко налазиште седимената са врло богатом и добро очуваном фосилном фауном мекушаца, која има изузетно велики значај за геологију Европе. Ово налазиште регистровано је као природна знаменитост од посебног значаја и регистрована је као природни споменик. Богатство фауне допринело је да Гргетег постане познат у свету, као место доњег плиоцена – понтијског ката, у оквиру некадашњег Панонског мора. Пронађено је преко четрдесет врста, од којих је дванаест први пут овде нађено. Откривено је пре више од сто година, као познато налазиште плиоценске фауне мекушаца. Због своје научне вредности овај локалитет је заштићен 1974. године.