ОДОБРЕНА СРЕДСТВА ТОО ИРИГ КОД МИНИСТАРСТВА ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА


Током фебруара месеца 2019. године Туристичка организација општине Ириг  је припремила идејни пројекат за „Изградњу забавно рекреативног парка у Бањи Врдник“. 


Slika1.jpg

На основу овог пројкета Туристичка организација општине Ириг је са овим идејним пројектом аплицирала код Министарства трговине, туризма и телекомуникација по Конкурсу за доделу субвенција и трансфера намењених за пројкете развоја турзма у 2019. години.

Срдства за реализацију овог пројкета су одобрена и потписан је уговор. Почетак радова планира се за јун 2019. године.

Општи циљ пројекта је унапређење туризма у Бањи Врдник, док је специфичан циљ уређење и опремање јавног простора за одмор и рекреацију деце и одраслих у Врднику и стварање безбедних услова за што квалитетније одрастање најмлађих.Уређењем и опремањем јавног простора за одмор и рекреацију локално становништво и сви њени гости ће добити функционално уређено место на коме ће деца, али и остали мештани и туристи имати прилику да се баве спортом и квалитетно проводе слободно време.Вести