Обавештење о радном времену


Од АПРИЛА 2019. ГОДИНЕ ТОО ПОЧИЊЕ СА РАДОМ И СУБОТОМ ОД 08 ДО 12 ЧАСОВА 
ОД МАЈА 2019. ГОДИНЕ ТОО ИРИГ РАДИЋЕ ОД 08 ДО 19 ЧАСОВА 

toirig.jpg

-Вести