Укрштање / Prelínanie / Crossover


Из покрета у звук из традиционалног у модерно.
Врдник, Касина - 28.11.2018. од 18.00h


ukrstanje-prelinane1.jpg

Из покрета у звук из традиционалног у модерно.
Врдник, Касина - 28.11.2018. од 18.00h