План јавних набавки на које се закон не примењује 2023. година